هاست لینوکس ایران

پلن برنزی
 • ۱۲۸ مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • یک عدد پارک دامین
 • یک عدد Addon Domain
 • ‌ cPanel کنترل پنل
 • NVMe نوع هارد
 • Litespeed وب سرور
پلن نقره ای
 • ۲۵۶ مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • دو عدد پارک دامین
 • دو عدد Addon Domain
 • ‌ cPanel کنترل پنل
 • NVMe نوع هارد
 • Litespeed وب سرور
پلن طلایی
 • ۵۱۲ مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • سه عدد پارک دامین
 • سه عدد Addon Domain
 • ‌ cPanel کنترل پنل
 • NVMe نوع هارد
 • Litespeed وب سرور
پلن پلاتینیوم
 • 1024 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • سه عدد پارک دامین
 • سه عدد Addon Domain
 • ‌ cPanel کنترل پنل
 • NVMe نوع هارد
 • Litespeed وب سرور
پلن رادیوم
 • 4096 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • سه عدد پارک دامین
 • سه عدد Addon Domain
 • ‌ cPanel کنترل پنل
 • NVMe نوع هارد
 • Litespeed وب سرور